1

Průzkum pocitu bezpečí 2022

Na podzim roku 2022 mohli Karlovaráci potkat v ulicích studenty Střední pedagogické školy s dotazníky obsahujícími otázky zaměřené na vnímání bezpečnostní situace občany města. Respondenti odpovídali na 15 otázek,  např. zda se cítí v Karlových Varech bezpečně,  které lokality považují se nejvíce rizikové, které skupiny osob nejvíce inklinují k protiprávní činnosti, naopak která skupina obyvatel je kriminalitou nejvíce ohrožena a jaká preventivní opatření považují za nejúčinnější. Další otázky zjišťovaly, povědomí dotazovaných o činnosti asistentů prevence kriminality, nebo využívání monitorovacího kamerového dohlížecího systému. Vnímání bezpečnostní situace občany je důležitým faktorem při tvorbě koncepcí a následně konkrétních projektů prevence kriminality, které přispívají ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě. Průzkum pocitu bezpečí 2022 byl realizován za dotační podpory Karlovarského kraje. S výsledky průzkumu se můžete podrobně seznámit na webu městské policie Průzkum pocitu bezpečí Karlovy Vary | Městská policie Karlovy Vary (mpkv.cz)