Projektový den - Bezpečnost, zdraví a jeho ochrana na Obchodní akademii Karlovy Vary

21.03.2019

14. 3. 2019 se uskutečnil projektový den pro studenty karlovarské obchodní akademie zaměřený na získávání a upevňování poznatků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Mezi oslovenými organizacemi, které měly zajistit program, byla i městská policie. Půda obchodní akademie není strážníkům – preventistům neznámá, řadu let zde pravidelně probíhají besedy zaměřené na zvyšování právního vědomí v rámci programu Street Law.  Tentokrát preventisté chtěli zaujmout posluchače trochu netradiční formou, proto se program na stanovišti nesl v duchu „výběrového řízení na pozice strážníků“. Studenti se nejprve dověděli zákonné podmínky pro přijetí k městské policii a následně museli prokázat prostřednictvím kvízu znalosti z historie a místopisu Karlových Varů. Následovaly ukázky disciplín fyzických testů, které si studenti vyzkoušeli a nechyběl ani test na alkohol prostřednictvím slalomu s opileckými brýlemi a jízda zručnosti se služebním elektroautíčkem, o tu byl mimochodem větší zájem než o fyzické testy.  Na závěr proběhla „zkouška“ znalosti právního minima.

Studenti byli velmi snaživí, se zájmem o probírané téma, ve většině případů prokazovali velmi slušné znalosti a tak pro případ, že by se rozhodli vstoupit do řad strážníků, by postačilo zapracovat na fyzické zdatnosti.

Projektového dne se zúčastnily tyto organizace:

  • Česká asociace Okinawského karate a kobudo
  • Městská policie Karlovy Vary
  • Český národní registr dárců dřeně
  • Asociace Bezpečná škola
  • katedra psychologie fakulty pedagogické ZČU Plzeň
  • Český červený kříž
  • Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
  • Lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

projektový den OA