Prodloužuje se lhůta pro vyřízení přestupků

14.03.2020

Městská policie Karlovy Vary v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR přijala mimořádné opatření. Vedení městské policie s cílem minimalizovat riziko šíření nákazy prodloužilo lhůtu pro vyřízení přestupků v sídle MP Moskevská 34, a to od 14. 3. 2020 na dobu do 30 dnů od ukončení mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR. V případě nejasností či dotazů může občan kontaktovat dozorčí službu městské policie na lince 353 153 933 nebo operační středisko na lince 353 153 911.