1

Proběhlo setkání pracovní skupiny preventistů městských policií Karlovarského kraje

Dnes se na služebně městské policie ve Staré Roli opět sešli strážníci, kteří se aktivně věnují preventivní činnosti. Cílem setkání bylo vyhodnocení společných projektů, představení projektů nových, které se během letošního roku uskuteční a plánování akcí. Ty jsou svým rozsahem zaměřené nejen na bezpečnost dětí a seniorů, ale také na cyklisty, chodce i rodiny s dětmi. Některé aktivity budou realizovány ve spolupráci s Policií České republiky a BESIPEM. Během dopoledního sezení se preventisté věnovali také vzdělávacím programům určených pro mateřské, základní, střední školy a také pro příměstské tábory, seniory i zdravotně postižené. Této pracovní porady se kromě karlovarské městské policie, MP Cheb, MP Sokolov, MP Chodov, MP Nejdek, MP Ostrov účastnili také krajská manažerka prevence kriminality Ing. Tereza Pásková, za Policii České republiky krajská koordinátorka prevence Bc. Zuzana Churaňová, územní koordinátorka prevence Mgr. Lucie Machalová a koordinátor pro BESIP Lukáš Hutta.