schůzka

Proběhla schůzka s řediteli největších městských policií v Karlovarském kraji

V pondělí 11. března, v rámci pracovní návštěvy poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové, proběhla v Sokolově asi hodinová schůzka s řediteli největších městských policií v Karlovarském kraji. Tématem jednání byla především problematika nepřiznaného přeneseného výkonu státní správy, kterou obce a obecní policie intenzivně vnímají, neboť ze strany státu není tento výkon nijak kompenzován. Diskuse se rovněž věnovala otázce krizové legislativy a palčivého problému většiny českých měst, tedy bezdomovectví.