1

Proběhla Konference IZS

Páteční den v Karlových Varech patřil osmému ročníku Konference IZS, která je zaměřena na spolupráci složek integrovaného záchranného systému, představení nových informačních technologií, jejich vývoj a využití ke zrychlení práce mezi složkami, zdravotnickým zařízením a veřejností. Zajímavá témata přednesli lékaři a odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, nebo Armády ČR. Ti by rádi ve svých složkách docílili sjednocení odborných požadavků, postupů, spolupráce, taktické vybavenosti i systematické metodiky. Zabývali se také otázkou řešení krizových stavů, jejich řízením nebo principy mimořádných událostí. Otazník také visí nad telemedicínou, tedy dálkovým přenosem lékařských informací od ošetřovaného k doktorovi, prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií, jako je obousměrné video, telefony, nebo bezdrátové nástroje. Konference byla svým obsahem určená pro zaměstnance složek IZS, pracovníky ve zdravotnictví, neziskové organizace zabývající se oblastí IZS i vysokoškoláky příslušných oborů.