Příměstské tábory v Centru zdraví a bezpečí

21.07.2017

Preventisté Městské policie  Karlovy Vary nezahálí ani o prázdninách. Společně s kolegy policisty, hasiči a záchranáři připravili program pro příměstské tábory, které se konají v průběhu července a srpna v Centru zdraví a bezpečí. Každý den čeká na děti jiný zajímavý program, připravený buď hasiči, policisty, zdravotními záchranáři či strážníky. Pátý den je vyhrazen pro celotáborovou hru, na jejíž přípravě a realizaci se podílí všechny složky.

Program městské policie si děti zažily ve čtvrtek, kdy se nejen seznámily s uniformou, jejíž zmenšenou podobu mohly v rámci hry „Najdi uniformu!“ obléknout, ale také zakusily, jak se cítí uchazeč o práci strážníka, když podstupuje fyzické testy.  K radosti strážníků se děti vrhaly do jednotlivých sportovních disciplín velmi nadšeně a odhodlaně a podávaly výkony, které by jim mohl závidět leckterý dospělák.

Dovednost dětí dále prověřila bodované soutěž „Foukání narkotizační foukačkou na cíl“ nebo měření rychlosti běhu za použití laserového měřiče rychlosti. 

Po klidnějších aktivitách, kdy se děti například učily řešit situaci nálezu nebezpečného odpadu nebo cenností a dokladů přišla na řadu oblíbená jízda na kolech na dopravním hřišti.  Odpoledne kolem čtvrté hodiny již byly dostatečně unaveny nejen děti, ale také lektoři – strážníci. Spokojenost nad vydařeným dnem však převládala.

foto