Primátorka ocenila strážníky za věrnost

25.05.2021

V pátek 21. května u příležitosti významného pracovního výročí přijala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová čtyřlístek strážníků. Neuvěřitelné čtvrtletí v uniformě karlovarské městské policie strávila Kamila Hofmanová, která vede úspěšné oddělení prevence a dohledu. Z rukou primátorky přijala kromě jiného čestnou medaili v barvách města.

Dámu u paní primátorky doprovázela trojice mužů, která letos završila v řadách MP 20 let. Josef Stibor slouží na operačním středisku a Tomáš Vejvoda s Jaroslavem Slepičkou „hájí barvy“ jednotky PCO. Strážníci za dlouholetou službu městu kromě stužek za věrnost a plaket, obdrželi dárkové koše a finanční odměnu. Během krátkého posezení u kávy všichni přítomní ubezpečili primátorku, že i když je služba náročná a vztahy ve společnosti se spíše horší, vyhoření jim zatím nehrozí. Nejen pracovní, ale i lidský přínos oceněných na závěr vyzdvihl velitel MP Marcel Vlasák.