Příloha důvodové zprávy k rozšíření služby APK

04.04.2016

Dlouholeté problémy v hale Dolního nádraží Karlovy Vary, coby dopravního terminálu, by měly být minulostí. Opětovné výjezdy městské policie k řešení bezdomovců, kteří svým jednáním znepříjemňují život lidem, jež dopravní terminál využívají při cestování anebo v něm pracuji. Nepořádek, zápach, obtěžování, výjimkou nebylo ani konání potřeby v hale a blízkém okolí. To vše dalo vzniknout novému nápadu.

Asistenti prevence kriminality nově působí v nádražní hale a stávají se prodlouženou rukou městské policie. V rámci březnového zkušebního provozu byla činnost asistentů, kteří dnes zajišťují veřejný pořádek a předcházejí protiprávnímu jednání v okolí městských ubytoven a působí rovněž v budově úřadu práce, zaměřena na toto nejvíce inkriminované místo. Výsledkem byl velmi pozitivní ohlas od zástupců českých drah a dopravního podniku.      

Asistenti každý den od 7:00 do 19:00 hodin provádějí kontrolu v hale nádraží a jejím blízkém okolí. Snaží se o maximální komunikaci s cílovou skupinou a doporučují využívání nízkoprahových služeb, které ve městě provozuje Armáda spásy. V případě problémů se pak asistenti obracejí na strážníky MP. Hlavním přínosem tohoto opatření je naplnění zásady nepřetržitosti!

Vzhledem k dosavadním výsledkům byl asistentům v nádražní hale vytvořen vhodný prostor pro jejich působnost. Jedna z kanceláří pro výdej jízdenek byla upravena a slouží zároveň jako kontaktní místo pro veřejnost.