měření rychlosti

Při měření rychlosti byli řidiči ukáznění

Minulý týden ve čtvrtek jste se nejen z našich sociálních sítí, ale také prostřednictvím rádia dozvěděli, že proběhne měření rychlosti. Strážníci se zaměřili na ulici Vřídelní, kde je pěší zóna a rychlost je zde upravena na 20 km/hod a také na ulici Petra Velikého, která je také součástí lázeňského území a rychlost by neměla překročit 30km/hod. V těchto místech je navíc nainstalovaný tabulový měřič rychlosti, ale ten jakoby byl pro některé řidiče neviditelný. Během několikahodinové akce bylo pořízeno pouze pět kvalitních fotek, což svědčí o tom, že byli řidiči velmi ukáznění a to je samozřejmě dobře. Strážníci se měření rychlosti budou, jako v letech předešlých, věnovat i nadále.