Převozů na PZS bylo loni méně

25.02.2020

Převozy osob pod vlivem alkoholu, které nekontrolují své chování a stávají se tak nebezpečnými nejen pro své okolí, ale mnohdy i sebe, již několik let dopravují do sokolovské protialkoholní záchytné stanice městští strážníci. Ti v roce 2019 zaevidovali dvě změny oproti předešlým létům.

První změnou je pokles převozů. Oproti roku 2018 došlo ke snížení z 205 na 165 převozů, tedy téměř o 20%. Hlavním důvodem byl nižší počet požadavků ze strany PČR, neboť zatímco v roce 2018 strážníci vyjížděli na základě žádosti o součinnost 93krát, tentokrát to bylo „jen“ 51krát.

Druhou změnou je pokles podílů recidivistů, kteří se v předešlých letech podíleli na vytíženosti strážníků z 50%. V roce 2019 došlo k vychýlení, když tento podíl kles na 33%.

 

Recidivisté