Preventisté školili učitele

07.12.2018

Národní institut pro další vzdělávání otevřel tento rok v Karlových Varech studijní program k výkonu specializovaných činností zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů, který je určen pedagogům základních a středních škol a gymnázií.

Preventisté městské policie byli osloveni s nabídkou lektorovat v rámci tohoto programu a předat učitelům své zkušenosti z dlouholeté praxe v oblasti prevence kriminality. Strážníky tato nabídka nadchla, proto rádi program pro učitele připravili. V úvodu semináře manažerka prevence kriminality seznámila posluchače se systémem prevence kriminality v ČR a představila preventivní aktivity realizované městem na místní úrovni. Následně lektoři městské policie učitele seznámili s programem „Street Law“, který má za cíl zvyšovat právní vědomí cílových skupin za použití interaktivních metod.

Učitelé byli velmi vděčnými posluchači, rychle se dostali do role žáků, výborně spolupracovali v rámci skupin, hodně se diskutovalo, i řešilo případů z praxe.  Na závěr semináře se obě strany, jak preventisté městské policie, tak pedagogové, shodly na vzájemném přínosu tohoto setkání.  

Preventisté se s pedagogy setkají ještě jednou, a to v rámci naplánované exkurze do Centra zdraví a bezpečí.