Preventisté "jedou" 17. rok

20.06.2018

Školní rok 2017/2018 se chýlí ke konci a preventisté opět bilancují své působení ve školských zařízeních. Oddělení prevence a dohledu „jede“ již 17. rokem. Sama preventivní práce ve školách, setkávání s dětmi a mládeží, je jednou z nejnáročnějších, ale zároveň i nejpozitivnějších činností, kterou lze v rámci plnění zákonných úkolů strážníka městské policie vykonávat.

Vlastní práce s dětmi různého věku je velmi zajímavá, pestrá a motivující. Za roky praxe vznikla také řada kontaktů mezi pedagogickými pracovníky základních a středních škol a strážníky – preventisty, které přerostly z formálních vztahů do přátelských. Těchto vazeb si strážníci velmi cení, neboť je obohacují po stránce profesní i té lidské. O to víc preventisty těší, když směrem od pedagogů zazní slova chvály a uznání.

To, že preventivní práce karlovarských strážníků není výkřikem do tmy, dokládá i fakt, že v rámci Karlovarského kraje vyvíjí podobné aktivity minimálně 5 další městských policií, které spolupracují a tvoří dokonce společné projekty, ať se týkají jednorázových akcí zaměřených na bezpečnost v dopravě (např.: Na kole jen s přilbou, Buďte vidět, přežijete!) nebo dlouhodobých programů určených různým cílovým skupinám (např.: Notes strážníka Pavla). 

O rozvoji preventivní práce Městské policie Karlovy Vary svědčí i skutečnost, že v příštím roce budou karlovarští strážníci organizátory republikového setkání preventistů městských a obecních policií.