foto

Přestupkové oddělení MP otevřeno

V souladu s postupným uvolňováním mimořádných opatření vlády je od 4. května 2020 otevřeno přestupkové oddělení v sídle Městské policie Karlovy Vary. Počínaje tímto dne běží 30 denní lhůta pro vyřízení "pozastavených" přestupků a uhrazení pokut na místě nezaplacených. V případě potřeby může občan kontaktovat přestupkové oddělení na lince 353 153 915 nebo dozorčí službu na lince 353 153 933. Občané musí dodržovat nastavená hygienická opatření.

Provozní doba přestupkového oddělení je každý pracovní den 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin