přednáška pro seniory

Přednáška pro seniory měla úspěch!

Jak se nestát obětí trestného činu. Tak zní název přednášky, která se konala včera odpoledne v Lidovém domě ve Staré Roli. V prostorách budovy se totiž pravidelně scházejí posluchači Lázeňského klubu seniorů, kteří nás oslovili s dotazem, zda bychom si pro ně mohli připravit nějaké povídání. A tak ho preventisté připravili a ve spolupráci s Policií ČR vyrazili za početnou skupinkou. Senioři jsou považováni za jednu z nejzranitelnějších skupin, a proto byla přednáška zaměřená především na zásady bezpečného chování nejen v reálném životě, ale také v online prostoru, kde se senioři velmi rychle stanou obětí podvodného jednání. Všichni zúčastnění bedlivě poslouchali a jsme rádi, že se i aktivně zapojili. Preventivní práce našich strážníků je poměrně plodná, během loňského roku proběhlo ve školských zařízeních přes 520 besed zaměřených na prevenci sociálně nežádoucích jevů a rizikového chování dětí a mládeže.