Prázdninový pobyt pro děti z ubytoven

03.09.2019

Letošní prázdniny zakončili preventisté městské policie účastí na prázdninovém pobytu dětí z ubytoven, který zajistili pracovníci Armády spásy. Dětem ve věku 6 – 15 let, které navštěvují nízkoprahové kluby na Úvalské a na Charkovské se věnují soustavně od roku 2014, kdy začal fungovat v součinnosti s městskou policií mobilní dětský klub MOBIDIK, na nějž v roce 2017 navázala činnost stacionárního nízkoprahového klubu právě na ubytovně v Úvalské ulici a následně i na ubytovně v Charkovské.

Pro většinu dětí byl letošní pětidenní pobyt prvním opravdovým „táborem“ v životě. Program plný výletů, her a soutěží zpestřili také strážníci se svým půldenním programem, kdy předvedli nejen vybavení, výstroj a výzbroj městské policie, ale snažili se děti motivovat ke sportování a smysluplnému trávení volného času. Přínosem byla také účast dvou asistentů prevence kriminality, které děti z ubytoven dobře znají, a kteří u nich vzbuzují určitý respekt a zároveň působí jako vzor, i ti se do ukázek a sportovního soutěžení zapojili.

Celý pobyt byl kladně hodnocen organizátory i strážníky-preventisty, kteří věří, že čas a práce věnovaná dětem, které nemají ideální sociální zázemí, se vyplatí.

foto