Pracovní návštěva MP Zlín

24.04.2017

Memorandum o spolupráci podepsané v roce 2015 mezi Městskou policií Karlovy Vary a Městskou policií Zlín není pouhou formalitou. Po loňské pracovní návštěvě v Karlových Varech tentokrát zavítali karlovarští strážníci na východ republiky do Zlína. Po oficiálním přijetí došlo na rozdělení osmičlenné delegace do pracovních týmů, které se zabývaly aktuálním problémy v oblasti zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Témata jako bezdomovectví, vymahatelnost práva v českém prostředí, personální otázky, programy prevence, využívaní moderních technologií v přímém výkonu služby či spolupráce s ostatními orgány státní správy a samosprávy jsou nejen aktuální, ale také velmi podobné, ne-li stejné, přestože obě města dělí více jak 500 kilometrů. Témat se pochopitelně probralo více a mnohá z nich budou řešena v průběhu celého roku. Největší zajímavostí byla bezesporu mobilní služebna, kterou zlínští strážníci představili na závěr pracovního setkání.

Během dvoudenní návštěvy přišlo i na setkání s primátory obou měst, kteří zavítali jednak do sídla zlínské MP a jednak se zúčastnili pracovního oběda, kde vyzdvihli vzájemnou spolupráci obou bezpečnostních složek i statutárních měst.