1

„Poznej město s městskou policií“

Dnes se žáci třetího ročníku oboru sociální pedagogika, který studují na Střední škole pedagogické, gymnáziu a vyšší odborné škole Karlovy Vary, zúčastnili vzdělávací akce „Poznej město s městskou policií“ zaměřenou na historii. „Poznávačku“ pro ně připravili strážníci z oddělení prevence a koná se už od roku 2003.

Studenti rozdělení do tří družstev byli na procházku lázeňským městem vybaveni otázkami s mapkou, podle které došli ke stanoveným bodům, u kterých hledali odpovědi.  Nápovědou mohly být historické pozůstatky vryté do budov, jako je datum stavby městského divadla, nebo zaznamenání dosažené výšky povodně na hotelu Elefant, která město zasáhla v roce 1890.

Studenti si vedli velmi dobře, všechny otázky se jim s nepatrnými bodovými rozdíly podařilo rozluštit.