Pololetí v řeči nejen čísel

19.07.2018

Personální podstavy trápí v tuto chvíli snad každý obor, ten bezpečnostní nevyjímaje. Letošní pololetní letmé ohlédnutí za činností strážníků tak bude mít i nádech srovnání s předešlými léty a napoví, co je pro městkou policií prioritou.

Za prvních 6 měsíců strážníci zaevidovali přes 16 tisíc událostí. Pokles se v drtivé většině projevil v oblasti kontroly. V minulosti strážníci velmi často na podněty občanů prováděli tzv. namátkové kontroly v lokalitách s výskytem nežádoucích jevů, např. vandalství, rušení nočního klidu či výskytu bezdomovců, kteří narušují veřejný pořádek. Tato opatření nejsou příliš efektivní při porovnání nasazených sil a prostředků ve vztahu k dopadu na pachatele protiprávního jednání, ale plní roli preventivní a občané častější výskyt v takových lokalitách rovněž kvitují. Menší počet hlídek v ulicích však klade vetší důraz na řešení přestupků a zajišťování činností souvisejících převážně s veřejným pořádkem, jako jsou opatření v rámci pořádání společenských akcích na území města či převozy osob na protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci vítají pomoc občanů, v případě protiprávního jednání je včasné oznámení důležitým prvkem úspěšného zásahu.

V oblasti řešených přestupků se situace nijak výrazně nezměnila co se počtu a výše uložených sankcí týká až na jednu výjimku. Strážníci se více zaměřili na veřejný pořádek, kde se podíl vyřešených přestupků oproti předešlým letům téměř zdvojnásobil. Největší podíl zde zaujímá porušování tabákového zákona. V prvním pololetí strážníci uložili pokuty v úhrnné výši 1,35 mil. Kč.

Protialkoholní záchytná stanice navštívili strážníci 117 krát, pochopitelně se jednalo o "doprovod" potřebnějších osob. Ve 44 případech městská policie vyjížděla z popudu vlastní kontrolní činnosti či podnětu občanů, v 57 případech se jednalo o žádost Policie ČR a ve zbylých 16 na žádost zdravotníků. Počet převozů meziročně vzrostl a pokud nadále bude stát strkat před problémem hlavu do písku a spoléhat na obce, situace se bude jen a jen zhoršovat. Nízká vymahatelnost práva v kombinaci se zneužíváním služeb bezpečnostního a zdravotnického personálu u něj silně zvyšuje syndrom vyhoření.      

Policii strážníci předali 25 zadržených osob podezřelých ze spáchání trestného činu, z toho 8 případů ohrožení pod vlivem návykové látky. Bohužel není výjimkou, že je řidič pod vlivem návykové látky přistižen opakovaně. Jeden podobný má dokonce na svědomí oba letošní útoky na úřední osobu, když napadl zasahujícího strážníka.   

Výkon obecně prospěšných prácí zajišťovaný MP ve spolupráci s PaMS a magistrátem města vygeneroval ve prospěch Karlových Varů vykonání 2.107 hodin práce, na níž se podílelo 54 potrestaných osob. Na druhou stranu městská policie podala návrh na přeměnu trestu u 10 osob, jejichž pracovní návyky jsou na bodu mrazu, možná ještě kus za ním. Za celou dobu rukama pověřeného strážníka prošlo již 474 odsouzených, někteří opakovaně.

Městská policie rovněž zjistila a předala k odstranění 114 skládek, 7 vraků a nadále eviduje a sleduje 44 vozidel právně nezpůsobilých k provozu, nicméně nevykazujících zatím znaky vraku, což se vlivem počasí, lhostejnosti vlastníků a s přispěním spoluobčanů může brzy změnit. Strážníci rovněž odstraňovali nalezené injekční stříkačky, kterých bylo letos již 34. Dobrým pomocníkem je minohledačka, kterou strážníci využívají primárně na dětských hřištích, kterým se naštěstí podobné nálezy vyhýbají, což potvrdila i nedávná republiková akce MP. Co se nepořádku týká, pomyslné stupně vítězů získaly městské části Stará Role, Drahovice a Rybáře.  

Na závěr několik novinek:

TPZOV, neboli botičky, které v naší zemi proslavily vedle Bati i městské policie jsou na ústupu. Vysoká efektivita vyřešených dopravních přestupků tohoto oprávnění má jednu nevýhodu a tou je časová náročnost. Vzhledem k shora uvedeným personálním podstavům tak není překvapením, že zatímco výzev pro nepřítomného přestupce strážníci užili ve 4.493 případech, technický prostředek jen ve 276 případech. Pro tento systém hovoří jednak 60% dořešení přestupků ve 14ti denní lhůtě a poté zákonem stanovená zodpovědnost provozovatele vozidla, která má za následek vysoké procento dořešení zbylých 40%.    

V prosinci 2017 došlo k naplnění projektu "Fyzická integrace operačních středisek HZS a MP". Sdílení společného pracoviště umožňuje okamžitou koordinaci složek již v samotném počátku nabírání informace, jejíž řešení součinnost vyžaduje. Možnost vzájemného využití technologií ještě zvyšuje akceschopnost.

Městská police Karlovy Vary se rovněž zapojila do projektu "First responder", strážníci obdrželi dva přístroje AED a prošli školením. Od počátku roku byli strážníci aktivováni sedmkrát, ani v jednom případě však nezasahovali, neboť na místě již byli zdravotníci nebo zásahu nebylo třeba.