Poděkování preventistům

21.06.2017

Oddělení prevence kriminality Městské policie Karlovy Vary odvádí skvělou práci a jeho členové zaslouží velké uznání. Toho se nedávno dostalo i Magdaléně Kovářové a Pavlovi Dawidkovi, když jejich "preventivní" činnost ocenilo vedení Střední zdravotnické školy K. Vary, s níž preventisté dlouhodobě spolupracují. Poděkování vzala na vědomí RM a dle vyjádření pana primátora, si je rada vědoma významného příspěvku, který jmenovaní strážníci a jejich kolegové na poli prevence odvádějí.         

Poděkování SZŠ a VOŠZ