Poděkování

30.12.2016

Neadresné, ale o to upřímnější poděkování od strážníků Městské policie Karlovy Vary patří všem občanům našeho města, kteří nejsou lhostejní a oznamují na operační středisko MP páchání protiprávního jednání. Strážníci jsou díky tomu schopni reagovat velmi operativně na situaci a rychlým zákrokem eliminovat negativní dopady protiprávního jednání a velmi často zadržet i pachatele. V letošním roce operační středisko přijalo přes 2.100 různých více či méně závažných oznámení a na všechny reagovalo.

Městská policie Karlovy Vary přeje občanům šťastný nový rok a se těší na další spolupráci.