foto

PAZS

Pátek v podvečer byla právě zahájena výměna služeb, když si přímo před budovou MP nedobrovolně ustlal známý bezdomovec. Po pádu již nebyl schopen vstát a tak proběhla obvyklá procedura, která skončila jeho převozem na sokolovskou PAZS.

V loňském roce byl tento sedmašedesátiletý Karlovarák transportován celkem pětkrát a lze predikovat, že letos určitě nezůstane své pověsti nic dlužen.

V roce 2015 strážníci převezli na protialkoholní záchytnou stanici 96 osob, přičemž nárůst nastal ve druhé polovině roku na základě dohody s PČR a ZZS KVK. Fakt, že 43 převozů bylo na popud samotných strážníků, 43 převozů na popud policistů a jen 10 na popud zdravotníků ZZS, svědčí o tom, že občané si často spojují opilce na ulici s bezpečnostním rizikem. Negativem výše zmíněné dohody je časová zátěž pro strážníky, která v loňském roce činila téměř 174 hodin. Pozitivem však přeprava opilců přímo z ulice, tedy bez zbytečného zatěžování zdravotníků v karlovarské nemocnici, což se pozitivně dotýká i samotných pacientů.