Parkovací karty - informace pro občany

14.03.2020

Městská policie Karlovy Vary v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Vládou ČR přijala mimořádné opatření. V době, kdy probíhá velká obměna povolení k parkování  v obchodně správním území, vyzývá vedení městské policie občany, kterých se tento administrativní úkon týká, aby návštěvu magistrátu města z preventivních důvodů zvážili. V této souvislosti budou strážníci respektovat stávající, byť aktuálně neprodloužená povolení. Opatření platí do skončení nouzového stavu s tím, že poté bude stanovena přiměřená lhůta pro výměnu povolení. V případě nejasností či dotazů může občan kontaktovat dozorčí službu městské policie na lince 353 153 933 nebo operační středisko na lince 353 153 911.