Omezení úředních hodin

11.10.2020

Vážení občané,

na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření, je s účinností od 23. listopadu 2020 od 00:00 hodin do 12. prosince 2020 do 23:59 hodin, stále omezen rozsah úředních hodin orgánů veřejné moci na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost.

S účinností od 7. prosince 2020 městská policie rozšířuje úřední hodiny v PONDĚLÍ a ve STŘEDU vždy od 8:00 do 17:00 hodin, a to pro účely projednání přestupku na základě výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku, spáchaného stáním vozidla. Pro ostatní běžné úkony platí úřední hodiny v pondělí a ve středu vždy od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 16:00 hodin. Důvodem pro toto rozhodnutí je možný zásah do práv osob, které se rozhodly zvolit si formu zrychleného řízení – projednání přestupku a s tím spojeného vzdání se některých svých procesních práv výměnou za hospodárnost a rychlost řízení.

Děkujeme za pochopení, Městská policie Karlovy Vary