Obecně prospěšné práce slaví u MP malé jubileum

20.06.2019

Městská policie Karlovy Vary již od roku 2006 spolupracuje s Probační a mediační službou při výkonu trestu obecně prospěšných prací. Ty vykonávají potrestaní ve prospěch města, přičemž není překvapivé, že na městskou policii putují převážně ti s horší pracovní morálkou. Inspekční strážník, který od počátku administruje tuto agendu, v červnu 2019 zaevidoval 500 občana s trestem OPP. U 220 potrestaných navrhla městská policie přeměnu trestu, neboť práce byla pro dotyčné nejspíš silně nakažlivou chorobou. Zbytek však svoji šanci využil a odpracoval v úhrnu téměř 43 tis. hodin. Největší počet návrhů na přeměnu trestu byl zaznamenán na počátku, tedy v letech 2007 (42) a 2008 (31). Naopak nejvíce práce odvedli potrestaní v letech 2015 až 2018, kdy se prohloubila spolupráce s městem. Velké poděkování patří Probační a mediační službě, Hřbitovní správě SLP a odboru majetku za skvělou spolupráci.