NZDM Charkovská

13.02.2020

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež funguje na ubytovně v Charkovské ulici od roku 2018. Provozovatelem této sociální služby je Armáda spásy, která si klade za cíl snižovat sociální a zdravotní rizika, která mohou děti a mládež ohrožovat. Službu poskytuje odborně vzdělaný personál, který pomáhá dětem orientovat se v sociálním prostředí. Spolupráce s městskou policií v oblasti prevence rizikového chování dětí ohrožených sociálním vyloučením, trvá již od roku 2014, kdy byl společnými silami zrealizován projekt MOBIDIK (mobilní dětský interaktivní klub), následně byl za výrazné podpory městské policie otevřen nízkoprahový klub na ubytovně v Úvalské ulici. Situace v Tuhnicích si vyžádala otevření nízkoprahu i na tamní ubytovně v Charkovské ulici. Kluby, kde se děti učí trávit smysluplným způsobem volný čas, navštěvují převážně děti ve věku 6 až 12 let. Je zde snaha o to, aby si děti vytvořily pozitivní vzory a „nechytaly“ se starších vrstevníků, kteří v lokalitě hrubým způsobem narušují veřejný pořádek. Návštěvy strážníků nejsou ojedinělé, děti znají strážníky – preventisty jednak z preventivních besed realizovaných na školách, i z ostatních akcí určených dětem i široké veřejnosti. Besedy se strážníky v klubech mají za cíl upevňovat společností preferované hodnoty a připomínat důležitost dodržování pravidel slušného chování.