foto

Nový čtyřnohý parťák

Naše čtyřnohá dáma Uxa se dočkala čtyřnohého kolegy. Téměř dvouletý Oran se svým psovodem úspěšně vykonal zkoušku a může tak doplnit naše řady. Kurz absolvovali ve výcvikovém středisku ve Volenicích. Osvědčení je platné dva roky, pak si musí zkoušku zopakovat.  Psovodi se věnují hlavně zahrádkářským koloniím, kde se zaměřují na nezvané hosty, tedy zloděje, zúčastňují se akcí, kde je předpoklad většího počtu osob a vypomáhají kolegům v problémových lokalitách.

Do služby nastoupí během několika týdnů.  Pokud tedy uvidíte strážníka a s ním vlkošedého hafana, je to náš nejmladší člen Oran.