Notes strážníka Pavla také na Moravě

27.09.2018

S Notesem strážníka Pavla se již třetím rokem potkávají druhé a třetí ročníky základních škol v Karlových Varech, Sokolově, Chebu, Ostrově, Chodově a Mariánských Lázních. Strážník Pavel se rychle zabydlel ve většině škol uvedených měst Karlovarského kraje a na společné besedy se vždy těší děti i strážníci. Díky celostátnímu setkání preventistů městských policií, které se uskutečnilo letos v květnu v Přelouči, a kde byl projekt Notes strážníka Pavla odprezentován, začal strážník Pavel působit také v moravské Strážnici. Kolegy ze Strážnice projekt určený pro první stupeň základních škol zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů a rizikového chování zaujal natolik, že se dohodli se strážníky z karlovarského kraje na jeho zavedení také ve svém městě. Více v odkaze: http://www.straznice-mesto.cz/prace-mestske-policie-straznice-s-nbsp-detmi/d-13810

Prezentovat tento úspěšný projekt budou karlovarští strážníci také na podzim příštího roku, kdy budou Karlovy Vary místem pro další celostátní setkání preventistů městských policií.