foto

Netradiční místo zásahu

Službu motorizovaná hlídka PCO zahájila tento den netradičně, v pravoslavném kostele, kde se dle oznámení nacházela osoba, která se pomocí plazící techniky snažila dostat do zadních prostor. Na výzvy strážníku muž pohybující se jako had nereagoval a neustále vykřikoval, že chce najít spásu své duše, že zhřešil a satan mu v jeho cestě za očistou pomůže. Po těchto výlevech následoval hysterický řev. Strážníci situaci dostali pod kontrolu až po užití donucovacích prostředků, tedy hmatů, chvatů a pout.  Hlídka se s mužem snažila komunikovat, ten se však nacházel ve svém světě, neustále opakoval, že chce umřít. Službu konající strážníci mají dostatek zkušeností a bylo jim jasné, že mají co do činění s o osobu psychicky narušenou, navíc pravděpodobně drogově závislou. Z tohoto důvodu si na místo vyžádali zdravotníky a rovněž PČR za účelem zjištění totožnosti. Mezi tím se osmatřicetiletý muž z Pardubic uklidnil a nechal se hlídkou doprovodit do sanitního vozu, kde mu byl proveden test na přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem. Prostřednictvím RZS bylo zjištěno, že muž trpí od narození bipolární poruchou a léčí se na psychiatrii v Pardubicích. Po vyšetření bylo rozhodnuto o převozu dotyčného na psychiatrické oddělení v Ostrově.