úklid

Není bezdomovec jako bezdomovec

Bezdomovec. Většina z Vás má naprosto jasnou představu, podtrženou negativní zkušeností v podobě silně zapáchající opilé osoby povalující se na lavičce, ve vchodě, nebo kdekoli na zemi. A právě opilost je důvodem k žití na pomyslném dně společnosti, ze kterého se návrat do běžného společenského života většinou nekoná, byť tu možnosti jsou a mnozí je využívají. Komunikace s bezdomovci je každodenním chlebem strážníků. Od ranních hodin, kdy jsou ještě ve střízlivém stavu, je vykazují na méně navštěvovaná místa, nicméně toto řešení má pouze krátkodobý efekt a nasměrování těchto lidí do azylových domů se dostane do střetu již se zmíněným alkoholem. Ten je také hlavním důvodem k převozům do Protialkoholní záchytné stanice, kterých strážníci realizovali během roku více než sto, s některými i opakovaně. Strážníci evidují stovky a stovky kontrol a řešení bezdomovců. Nemálo z nich má ročně 50 a více záznamů, takže zcela jistě nedochází ze strany strážců veřejného pořádku k přehlížení. Bohužel vymahatelnost práva u lidí bez domova je nulová, navíc společnost vnímá pouze negativní stránku, za kterou se skrývá pouze několik desítek těchto problémových bezdomovců.  

Naštěstí každá negativní stránka má i tu pozitivní. Ve městě se pohybuje několik stovek lidí bez domova, které využili možnosti a nejsou díky preventivním programům a dobré práci samosprávy a neziskových organizací vidět. A právě spolupráce s neziskovým sektorem je správnou volbou a měla by být nadále podporována. Klasickým příkladem dobré praxe je dlouhodobá spolupráce Městské policie s Armádou spásy, která za podpory technického odboru několikrát ročně realizuje úklid veřejných ploch, které bezdomovci znečistí. Dostáváme se tak k určitému protipólu, kdy bezdomovci uklízí po bezdomovcích. Obdobný článek vyšel už v roce 2016, jak je vidět v řešení problémových bezdomovců nenastala žádná změna a česká společnost v této oblasti stále šlape vodu.

Je to skutečně bezpečnostní problém, nebo sociální?

Video ke shlédnutí na Není bezdomovec jako bezdomovec - YouTube