foto

Návrat kuřáků do škol

Brzy poté, co se děti vrátily do lavic, se s některými z nich vrátily i staré nešvary. Stmelování kolektivu je určitě velmi důležité, ale když je hlavním motivátorem tvoření dětských skupinek a part cigareta, je nutné zakročit. Takovou filosofii zastávají preventisté Městské policie Karlovy Vary a pedagogové karlovarských základních škol, kteří strážníky požádali o součinnost ve věci užívání tabákových výrobků svými žáky. Pro některé děti, mnohdy mladší 15 let, je každodenním rituálem před začátkem, i po skončení vyučování, cigareta. Tak tomu je i u dvou sedmáků, kteří byli přistiženi při kontrolní akci 18. 5. u jedné z nejmenovaných karlovarských škol. Děti se strážníkům svěřily s tím, že pravidelně kouří přibližně rok. Mnohdy jsou na vině rodiče, kteří to tolerují a někdy dokonce podporují. Často nezůstává jen u tabákových výrobků, roli hraje také alkohol.  Problém užívání návykových látek dětmi a mladistvými umocňuje také lehká dostupnost těchto výrobků. Nezletilí uživatelé uvádějí jako nejčastější zdroje večerky, kde jim jsou tabákové výrobky a alkohol prodávány bez ohledu na věk.  Na ty se také v následujícím období městská policie ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí zaměří.