foto

Na Základní škole J. Á. Komenského strážníci chválili

V návaznosti na událost ze dne 2. 6. 2021, která se týkala nálezu 11 injekčních stříkaček a následného příkladného postupy tří chlapců ze Základní školy J. Á. Komenského, Karlovy Vary, strážníci oddělení prevence zmíněnou školu navštívili a před třídním kolektivem pochválili a předali motivační předměty Vojtěchu Bendovi, Janu Jirsovi a Martinu Neumannovi.