MP přistoupila ke sjednocení hodností v rámci ČR

31.10.2019

Ve středu 30. října 2019 v Lidovém domě primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. spolu s velitelem Městské policie Bc. Marcelem Vlasákem předala strážníkům listiny se zařazením (jmenováním) do hodnosti. Karlovarští strážníci se tak nejen podpisem „Prohlášení“ z ledna letošního roku, ale nyní i prakticky, připojili ke svým kolegům v celé ČR a s účinností od 1. listopadu 2019 zavedli hodnostní značení.

Iniciativa vznikla na Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hl. města Prahy v roce 2018. Hodnostní značení je po dohodě se Svazem měst a obcí zpracováno ve třech verzích, a to pro obecní policie, městské policie a městské policie statutárních měst. Cílem „Prohlášení“ je zavedení jednotného hodnostního značení z důvodu sjednocení názvosloví, tak aby bylo jednotné a transparentní pro veřejnost a ostatní složky IZS. Přechodná doba na zavedení jednotného systému je stanovena do 1. ledna 2022, kdy si většina MP bude připomínat 30 let od znovuobnovení činnosti městských policií v našich městech.