MP, lék na všechno?

28.07.2017

Důvěra občanů v MP je značná, neboť jak ukazují každodenní zkušenosti, portfolio požadavků s nimiž se občané na strážníky obracejí je opravdu veliké. Ne vše je ale v možnostech a zákonných oprávnění strážníků.

Tak například v tomto týdnu byla MP kontaktována například z důvodu vytékající vody na komunikaci v Drahovicích či nefunkční lampy veřejného osvětlení. Podobné závady strážníci prověří a předají odpovědným pracovníkům společností do jejichž gesce věc patří. Operační středisko zde sehrává spíše úlohu informační. Při celkem pravidelných požadavcích na pomoc s manipulací v rodině, kde je jeden z manželů nemohoucí a nedopatřením upadl, si strážníci pochopitelně vystačí sami, stejně jako například při vyprošťování kočky z motorového prostoru vozidla. Tento případ strážníci řešili včera odpoledne a ke spokojenosti oznamovatelky zásah strážníků přežila kočka i auto bez újmy :-).

No a na závěr divočáci. Oznámení z dnešní noci o výskytu bachyně se selaty v kempu v Doubí. Oznamovatel požadoval od strážníků vyřešení situace odstřelem. Možná by stálo za to, areál lépe zabezpečit, provedené opravy oplocení jsou nedostatečné a především pak "nelákat" prasata ponecháním zbytku potravin v koších přes noc.