foto

Mobilní aplikace MPM

Další zefektivnění lze očekávat od nasazení mobilní aplikace informačního systému MP Manager.

Strážníci od počátku dubna v ulicích využívají online přístup do systému přes mobilní zařízení. To nejenže načte automaticky aktuální polohu události, umožní pořídit a ihned k ní přiřadit i fotografie, ale díky ukládání dat v čase jsou informace okamžitě přístupny dalším strážníkům, kteří mají oprávnění s daty pracovat. Systém rovněž provádí tzv. trasování hlídek, takže operační středisko má dokonalý přehled o pohybu hlídek a řešeních, která v terénu provádí. Nespornou výhodou je také funkce přepisu hovoru, takže strážník například provedenou kontrolu namluví do zařízení, které jej přepíše do příslušné události, čímž ušetří strážcům pořádku nemálo času.