MOBIDIK se rozloučil

17.07.2017

MOBIDIK se rozloučil

Po čtyři sezóny brázdil karlovarské silnice a zajížděl do míst, kde dětí byla spousta, ale smysluplné volnočasové aktivity žádné. Přinesl dětem, které do té doby jen bezradně bloumaly ulicemi nový náboj, spoustu inspirace, zajímavých informací, vědomostí a dovedností a snad také chuť chtít v životě něčeho dosáhnout a něco pro to udělat. Tak by se nadneseně dalo shrnout poslání MOBIDIKU - projektu prevence kriminality Statutárního města Karlovy Vary, který realizovala Městská policie Karlovy Vary ve spolupráci s Armádou spásy, Dopravním podnikem Karlovy Vary a Policií ČR. V roce 2014 zvolilo Ministerstvo vnitra ČR MOBIDIK za nejlepší preventivní projekt na místní úrovni.  Lví podíl na tom mají bezesporu pedagogičtí a sociální pracovníci Armády spásy, kteří vzdělávací a volnočasové programy pro děti ve věku 6 – 15 let, a posléze i pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let připravovali. Příležitostně se do programů zapojovali také strážníci a policisté. MOBIDIK zajížděl na různá místa, vždy podle aktuální potřeby. Mohli jste ho potkat například v Albeřicích, v Bražci, v Karlových Varech v Bohaticích, v Doubí, ve Dvorech či v Drahovicích. Nejfrekventovanější stanoviště byla v Bražci a v Drahovicích na ulici Úvalská., zde poté v návaznosti na projekt MOBIDIK vznikly nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Ze sledovaných statistik vyplynulo, že v období 2014 – 2017 navštívilo mobilní klub přes 4.000 dětí, velká část z nich chodila do klubu s nadšením opakovaně po celé čtyři roky. Přes náročnost jakou projekt typu MOBIDIK představoval, splnil očekávání realizátorů a potvrdil, že vynaložené úsilí nebylo marné.

foto