ms web

„Mladí strážníci“ procvičili mozkové buňky

Včera odpoledne se mladí strážníci zabývali otázkou, jaký je základní rozdíl mezi trestným činem a přestupkem, co je to trestní odpovědnost, nutná obrana a krajní nouze. I přes to, že toto téma patří mezi „složitější“, byli školáci velmi aktivní a na vznesené otázky strážníka odpovídali téměř vždy správně. Užili si i hru v podobě kartiček, na kterých byly vypsané trestné činy, přestupky a další formy nemorálního chování. Seřadit je museli podle míry závažnosti a bylo zajímavé pozorovat různorodost názorů.