1

Mladí cyklisté poměřili dovednosti

Začátkem května proběhlo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů a včera se žáci základních škol, kteří postoupili dále, účastnili krajského kola. Disciplíny probíhaly v Centru zdraví a bezpečí a také v tréninkové hale KV Areny. Při soutěžích děti prokazovaly své znalosti v pravidlech silničního provozu, poskytování první pomoci a součástí také byly dovednosti při jízdě zručnosti. Na této akci se kromě karlovarských strážníků podíleli policisté, zdravotníci ze záchranné služby, pracovníci BESIPU a také asistenti prevence kriminality. I v letošním roce se děti na soutěž pečlivě připravily. V některých školách se dopravní výchově věnují přímo pedagogové, jinde využívají školy možnost navštěvovat dopravní hřiště s odbornými lektory z řad strážníků městské policie, policistů nebo BESIPU.

Obě kategorie, které byly rozdělené na mladší a starší žáky, vyhráli školáci ze ZŠ Truhlářská Karlovy Vary a postupují do celostátního finále.

Nejlepší mladý cyklista vyhrál cenu hejtmana Karlovarského kraje, a sice jízdní kolo.

Gratulujeme!