MKDS posílil a jeden kamerový bod migruje

19.08.2021

V průběhu srpna došlo k rozšíření Městského kamerového dohledového systému o kamerový bod na Sokolovské ulici. Zároveň byl systém posílen o dvě klientské stanice pro lepší správu dat. Finanční prostředky městská policie obdržela od MVČR v rámci úspěšného dotačního projektu na situační prevenci. V posledních letech se daří investovat pravidelně do MKDS finanční prostředky, jak z rozpočtu města, tak i z rozpočtu státního.

Odpověď na otázku, proč další kamerový bod na Sokolovskou ulici, jsme poskytli nedávno v článku věnovaném obecně závazné vyhlášce zakazující konzumaci na vybraných místech města Karlovy Vary. Právě Sokolovská ulice má prim v uložených pokutách za tento typ přestupku. Hemisférická kamera postihuje nejproblematičtější část městské části Rybáře, která v průzkumech pocitu bezpečí prováděných městskou policií opakovaně zaujímá nelichotivý primát.

Migrace mobilního kamerového setu určeného pro monitoring lokalit, kde dochází k odkládání odpadu mimo určená místa, nese stále své ovoce. Naposledy strážníci „ulovili“ přestupce na Krokově ulici, kam před bránu městského depa vyhodil nemalé množství bio odpadu. Výsledek? Odvoz odpadu z místa, tedy dvojí práce a navíc pokuta připomínající nesprávné chování.