Ministerstvo vnitra podpořilo další projekt městské policie

07.12.2020

Městský kamerový dohlížecí systém se rozrostl o další dva kamerové body, které monitorují přednádražní prostor Horního nádraží, pěší lávku přes kolejiště a část stezky do Bohatic. Jedna z kamer dohlédne i na Růžový vrch. Městská část Rybáře, kam spadá zmíněná lokalita, je obyvateli vnímaná jako nejvíce riziková. Není proto divu, že vedení města plánuje na příští rok osazení další kamery na Sokolovskou ulici. Městská policie obdržela na realizaci projektu dotaci z Ministerstva vnitra ČR ve výši 425 tis Kč, tedy 90% z celkové ceny díla a v tuto chvíli již připravuje projekt nový.