Městská policie zavedla stipendia

25.07.2019

V letošním roce uzavřela Městská policie Karlovy Vary s TRIVIS - střední školou veřejnoprávní Karlovy Vary Memorandum o spolupráci, které se týká mimo jiné i nabídky stipendijních smluv pro studenty třetích ročníků. Studentům město uhradí školné za poslední rok studia a garantuje uzavření pracovní smlouvy po úspěšném složení maturitní zkoušky. V průběhu posledního ročníku budou studenti rovněž absolvovat řízenou praxi, aby se lépe seznámili s fungováním městské policie. Po uzavření pracovní smlouvy pochopitelně i na ně čekají zaměstnanecké bonusy, včetně náborového příspěvku.

První vlaštovkou je studentka Jana, která ve čtvrtek 25. 7. 2019 podepsala vůbec první stipendijní smlouvu v 27leté historii městské policie. S Trivisem již městská policie spolupracovala v minulosti, kdy si strážníci právě na této škole doplňovali při zaměstnání středoškolské vzdělání. Spolupráce tehdy fungovala na výbornou a karlovarští strážníci splnili zákonné požadavky  na vzdělání s velkým předstihem, díky čemuž nemusel žádný z nich ukončit pracovní poměr.