foto

Městská policie připravila školení sebeobrany pro úředníky

Žádná tělocvična, žádné kimono. Školení probíhají přímo v kancelářích úředníků s cílem přiblížit modelové situace co nejvíce reálné situaci. Instruktor městské policie Miroslav Ponert má s podobnými projekty bohaté zkušenosti.

Úředníci se mohou dostat do krizové situace každý den. Agresivita ve společnosti stoupá a na některých agendách je kontakt s problémovými klienty častý. Lektor instruuje úředníky nejen v tom, jak v různých situacích reagovat, ale rovněž jak mnohé z běžných kancelářských potřeb využít ke své obraně. Spuštění alarmu aktivuje výjezd strážníků služby PCO, ovšem v krizové situaci je každá vteřina velmi dlouhá a znalosti získané během školení se mohou hodit.

Instruktor během školení načerpá mnoho praktických poznatků, které může vedení magistrátu města ve spolupráci s městskou policií zužitkovat při stanovení bezpečnostních standardů. Školení budou pokračovat i budoucnu, neboť opakování je matka moudrosti.