Městská policie bilancuje

29.03.2016

Karlovarská městská policie bilancuje rok 2015. Počet zaměstnanců stoupá, po poslední změně organizačního řádu 1.12.2015, disponuje 93 tabulkovými místy. Počet strážníků se však mnoho let nezměnil. Jestliže ještě v roce 2012 tvořilo 74 strážníků 95% všech zaměstnanců (78), tak aktuálně je to 80% všech zaměstnanců (93). Rozhodující podíl mají pozice asistentů prevence kriminality, kterých má městská policie k dispozici hned 13.

Městská policie se stejně jako její obdoby potýká s nedostatkem strážníků. Deficit 4 míst není nijak dramatický, ale v dlouhodobém měřítku a v kombinaci s dlouhodobým růstem průměrného věku strážníků, který generuje delší pracovní neschopnost, je to problém. Přestože 64% zaměstnanců nemarodilo ani den, 13% naopak marodilo déle než 30 dní. Připočítáme-li k těmto dvěma faktorů ještě třetí, požadavky na nové a časově náročné úkoly, nelze se divit, že počet přesčasových hodin překročil hranici 9 tis. Velkou výhodou byla podpora vzdělávání, jež historicky deklarovalo, jak vedení MP, tak i vedení města. Zákonné podmínky organizace plnila již s dvouletým předstihem a nemusela tak na konci roku nikoho propouštět pro nesplnění podmínky dosaženého vzdělání.  

Další část textu se již bude týkat převážně činnosti MP. Největší podíl v téměř 46 tisících událostí má tradičně kontrolní činnost zaměřená na místní záležitosti veřejného pořádku a bezpečnost a ochranu majetku. Do této kategorie patří například pravidelný dohled na přechodech u škol, který byl navíc časově rozšířen. Dále kontrola historického majetku města, problémových lokalit s výskytem závadových osob a bezdomovců či míst definovaných občany jako přechodně problémových. V přestupkové oblasti dominuje dlouhodobě doprava a to i přes, že došlo k výraznému poklesu použití TPZOV (tzv. botička). Trend, který nastavili zákonodárci a občané, jež se právě na městskou policii velmi často s podněty v dopravě obrací. Stačí nahlédnout do závad na webu města, jako jednoho zdroje podnětů občana směrem k MP. Strážníci v uplynulém roce vyřešili přes 18,3 tis. přestupků a na pokutách udělili sankce za více jak 3,6 mil. Kč.

Městská policie pochopitelně zajišťuje velkou spoustu dalších činností, doručování písemností správním orgánům obce, střežení majetku města na pultu centrální ochrany, převozy osob na protialkoholní záchytnou stanici, asistence a součinností opatření se složkami IZS. Spolupracuje na vyhledávání a likvidaci skládek a nebezpečného odpadu, odchytává psy, podílí se na potírání trestné činnosti. V oblasti prevence spolupracuje na provozu mobilního i stacionárního nízkoprahu a zajišťuje komplexní program prevence na všech stupních škol od mateřinek až po střední. Věnuje se rovněž seniorům.      

V posledních letech se MP více orientuje na využívání moderních technologií, o čemž průběžně informuje prostřednictvím médií. Rozšíření MKDS a jeho modernizace za využití optických tras. Zapojení školských zařízení do MKDS v podprojektu "Bezpečná škola". Instalace mobilních nouzových tlačítek na základní školy. Přechod na nový informační systém s mobilní aplikací a postupnou implementací podpůrných technologií.

Dne 1.3.2016 bude výroční zpráva o činnosti předložena RM. Tímto dnem bude opět zveřejněna na webových stránkách MP. Případné dotazy rádi zodpovíme.   

Počty řešených přestupků za období 2004 - 2015