Město si znečišťujeme sami

18.11.2019

Strážníci se v součinnosti s technickým odborem věnují soustavně problému odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Za dobu spolupráce již strážníci uložili mnoho pokut. Výjimkou nejsou pokuty v řádu tisíce korun. Nejzávažnější případy jsou pak postoupeny správnímu orgánu. Městská policie z tohoto důvodu nyní pořizuje mobilní set, který bude využíván k monitorování lokalit, kde je tento problém nejpalčivější.

Poslední případ strážníci řešili tuto sobotu v Jaltské ulici, kde si provozovatel jednoho z nově fungujících podniků nelámal s odpady hlavu. Po zásahu strážníků jej však hlava možná bolet začne, neboť ve správním řízení hrozí fyzické osobě za tento přestupek sankce až 50 tis. Kč, v případě prokázání viny podnikateli se částka přesouvá o řád výše.