Město se na asistenty může spolehnout

16.03.2021

Opatření střídá opatření a změna střídá změnu. Mnohdy je na reakci jen pár hodin a to významnější roli hraje schopnost spolupráce. V rámci plošného otestování osob bez přístřeší realizované Armádou spásy, bylo potvrzeno 30 pozitivních bezdomovců. O většinu z nich se následně armáda spásy v čele s Martinem Roušalem dokázala postarat, takže nezbývá než opět poděkovat. Město zde má velmi schopného a operativního partnera pro řešení problémů podobného druhu, které se snaží recipročně maximálně podpořit.

Několik bezdomovců bylo dle příslušnosti distribuováno na jednotlivá ORP (obce s rozšířenou působností), aby se o ně postaraly. Jelikož kapacita Armády spásy již nestačila, muselo město dle předběžného vytipování zprovoznit místo pro izolaci těchto osob. Na nábř. J. Palacha je aktuálně umístěno 5 osob, které mají po dobu izolace zajištěnu hygienu, stravu a základní péči. Provoz zajišťuje krizový odbor MM, který využil možnosti dohledu ze strany asistentů prevence kriminality, čímž se v místě výrazně eliminovala možnost konfliktů. Pětice dobrovolníků z řad APK, mnozí ještě bez naočkování, se svého úkolu zhostili výborně. Velmi dobrá schopnost komunikace a součinnost se strážníky, podpořená i ze strany Policie ČR tak zatím úplně eliminuje volný pohyb pozitivních bezdomovců po městě. Velmi kladně se k práci asistentů vyjádřil i ředitel Armády spásy M. Roušal, který vyzdvihl právě jejich komunikační dovednosti, se kterými dokáží vyřešit nejeden mnohdy pseudoproblém.

Strážníci ze služby PCO, kteří poskytují asistentům pomoc na vyžádání, zatím nemuseli zasahovat. Naposledy z Armády spásy do izolace převáželi společenské hry, což může působit až úsměvně. Kdo však práci s touto cílovou skupinou zažil, ví o čem je řeč. Soubor těchto opatření totiž pomáhá naplnit hlavní cíl izolace a tím je omezení pohybu covid pozitivních osob s nízkými hygienickými návyky po městě. To, že bez větší intervence k tomu bude docházet, potvrzuje i nedávno zveřejněný případ nakaženého bezdomovce v Kraslicích a nedělní zkušenost karlovarských strážníků, kteří si v dopoledních hodinách na Sokolovské ulici všimli třiačtyřicetileté ženy, která byla hledána, neboť v Ostrově vědomě opustila určený sociální byt a tím porušila rozhodnutí KHS o nařízené izolaci. Strážníci ženu předali policistům pro podezření ze spáchání trestného činu.