Malá reportáž z festivalu

05.07.2017

Strážnice Pavlína Kopřivová z oddělení prevence a dohledu strávila s motorizovanou hlídkou pořádkové služby pár hodin ve výkonu a pořídila krátkou reportáž.

"Domácí" si často myslí, že strážníci jsou během festivalu příliš benevolentní a nic neřeší. To je ovšem hluboký omyl. Strávila jsem s kolegy pár hodin ve službě a musím říci, že jedno nestíhají pro druhé. Podněty k řešení mají nejen díky kontrole v tradičně dopravně problémových lokalitách, ale velmi často právě díky oznámení od občanů. Tradičně řidiči každý rok nerespektují dopravní značení na Bezručově ulici, kde kromě stání v zákazu zastavení, parkují také na chodníku anebo přímo před přechodem. Nedivím se mnohdy naštvanosti řidičů MHD, kterým vozidla odstavená až do zatáčky značně komplikují práci. Jediným řešením se tak stává nařízení odtahu a následné uložení sankce.

Bezručova ulice je na chvíli vyřešena a my vyrážíme prověřit další oznámení, tentokrát na Nové Louce, kde kolegové řešili řidiče, kteří v rozporu s pravidly odstavili vozidla a někteří neměli ani povolení k vjezdu do LÚ. Přestože hlídky rozdávají mapky s vyznačením parkovišť, MFF na svých stránkách informuje o vhodných lokalitách k parkování, strážníci o dopraváckou práci nemají nouzi. Po jedné zastávce na Vřídelní ulici  a preventivní kontrole na jízdu v protisměru, mě kolegové vysazují a díky oznámení z Čertova ostrova rychle mění místo působnosti.

Představa, že by se hlídky věnovaly primárně veřejnému pořádku, protože řidiči budou ukáznění, je sice krásná, ale jak je vidět, ještě si budeme muset nějaký čas počkat. Určitě příjemnější službu má kolegyně, která je součastí společné hlídky s PČR v rámci mobolního informačního a komunikačního centra.

Pavlína Kopřivová, DiS.