Majitelé psů dodrželi slovo

19.05.2021

Nedávno jsme vás informovali o akci městské policie zaměřené na psy, jejíž součástí byla rovněž kontrola splnění poplatkové povinnosti. Součástí článku byla i tato stať: „Preventivní ráz kontroly podtrhla jednak osvěta v podobě rozdávání letáčků se základními informaci pro chovatelé psů a jednak fakt, že letošní neuhrazené poplatky za psy strážníci okamžitě nepostupovali na magistrát, ale občanům dali 14 denní lhůtu k nápravě stavu“. A výsledek? Po 14 dnech strážníci provedli kontrolu v evidenci a zjistili, že všichni majitelé svoji poplatkovou povinnost splnili. Zde prevence zafungovala na jedničku.