On-line výuka již dostihla i preventisty Městské policie Karlovy Vary

11.01.2021

Současná situace klade překážky ve vzdělávání nejen dětem a jejich učitelům, ale také preventistům městské policie. 20 let byli strážníci zvyklí docházet do mateřských, základních i středních škol na pravidelná osobní setkání s dětmi v rámci besed zaměřených na prevenci rizikového chování a zvyšování právního vědomí. Bohužel besedy nyní nemohou probíhat standardním způsobem a většina z nich je prozatím zrušena. Jedno z mála školských zařízení, které za zpřísněných hygienických podmínek funguje, je Základní škola a střední škola Karlovy Vary s pracovišti Svahová a Vančurova, která nabízejí vzdělávání žákům se specifickými potřebami. Zde se díky dlouholeté výborné spolupráci s vedením školy naskytla možnost vyzkoušet preventivní besedy vysílané on-line. Nabídka přišla přímo od paní zástupkyně ředitelky paní Mgr. Pavláskové, která také zařídila vytvoření technických podmínek pro vysílání. Po prvních zdařilých pokusech v 1. a 2. třídě, se nakonec přikročilo k rozšíření on-line besed pro všechny ročníky. Prakticky strážníci vysílají z kabinetu učitele do třídy dětí, které je sledují na interaktivní tabuli. Pravdou zůstává, že tato forma výuky je možná jen při malém počtu žáků, což školy Svahová i Vančurova splňují. Přestože spojení přes internet nedokáže nahradit sílu osobního setkání, daří se alespoň předávat informace a udržovat s posluchači kontakt. Jestliže by kterákoli škola ve městě měla zájem touto formou realizovat preventivní besedy, strážníci městské policie jsou jí k dispozici.

foto - on-line besedy