Kuřáci ze základních škol

18.10.2019

V průběhu měsíce září a října prováděli preventisté městské policie kontroly zaměřené na kouření dětí u základních škol v Karlových Varech. Ačkoli tyto kontroly nejsou žádnou novinkou a řada žáků o nich ví, přesto se najdou jedinci, kteří pokušení zapálit si cigaretu v blízkosti školy neodolají. Bilance ze začátku letošního školního roku čítá 12 přistižených kuřáků mladších 15 let. Alarmující je zejména klesající věk uživatelů návykových látek, kdy více jak polovina byla narozena v roce 2006 a 2007. Tedy jednalo se o žáky šestých a sedmých tříd. Při zjišťování, jak se k cigaretám děti dostaly, většina uvádí, že je vzala, nebo dokonce dostala doma od rodičů. Další častý argument dětí bývá, že cigarety přinesli starší spolužáci. Zjištěné skutečnosti strážníci hlásí ředitelům příslušných základních škol a zároveň je zasílají prostřednictvím systému včasné intervence na odbor sociálně-právní ochrany dětí.