krizová komunikace

Krizová komunikace pohledem elitního vyjednavače

Včera proběhlo v budově Krajské knihovny pro karlovarské strážníky školení Krizové komunikace. Několikahodinovým seminářem prováděl elitní vyjednavač Karel Pošíval, který sloužil u zásahové jednotky pražské policie sedmnáct let a nyní své dlouholeté zkušenosti předává dál v soukromém sektoru. Svým perfektně vyladěným programem předal našim strážníkům velmi cenné informace spojené s komunikací v nejtypičtějších krizových situacích, se kterými se můžou během výkonu služby setkat. Dnešní doba tomu tak trochu nahrává, protože roste počet lidí s psychickými problémy. Bedlivě poslouchající strážníci tak dostali praxí osvědčený a ucelený „návod“ jak pracovat s nastavenými postupy, zásadami, emocemi a především se sebeovládáním a správně nastavenou myslí. Jednoznačně se všichni shodli na tom, že tohle školení bylo velmi přínosné a to také potvrdil velitel karlovarských strážníků. „Pro mě to byla velmi cenná zkušenost a také jedno z nejlepších školení, kterého jsem se za poslední roky zúčastnil.“ V rámci setkání se také otevřely další možnosti spolupráce a nechyběly dotazy směřované na další pokračování v této oblasti.

Tímto bychom rádi poděkovali Karlovarskému kraji, který zajistil potřebné prostory pro konání celodenního semináře.